Björn Allvin

Björn Allvin arbetar som konsult inom produktionsuppföljning på Axxos AB.

”På det mindre företaget kunde jag bredda och utveckla min ingenjörskompetens”

– Jag blev klar på Chalmers 2008 och började på Fläkt Woods. Det var ett ganska stort företag med 500 anställda i Jönköping och totalt 3000 i hela koncernen. Det fanns flera ingenjörer på företaget och genom det fick jag en god grund och upplärning. Jag trivdes jättebra där men efter sju år kände jag att jag stod stilla i min utveckling.

Björn började då på det betydligt mindre Axxos med 20 anställda i Jönköping och 14 i Ukraina, och han ser bara fördelar med att arbeta i ett mindre företag.

– Jag kan utnyttja mer av min tekniska kompetens i den roll jag har nu. Basic-kunskaper som man lärde sig i skolan kommer till nytta, och här får jag utlopp för alla verktygen. I det mindre företaget är det snabbare beslutsvägar eftersom alla sitter på samma plats, och arbetsklimatet blir mer familjärt. Det större företaget var trögare.

Nackdelarna med små företag kan vara att de interna karriärsmöjligheterna är mindre och att det inte finns någon tydlig plan för vidareutbildning, det krävs att man tar tag i det själv. I ett stort företag är processerna ofta långa och det krävs mer tålamod. Men även ett litet företag kan vara toppstyrt om grundaren är rädd för att släppa taget.

I sin nuvarande roll tycker Björn att han har stor frihet att utforma och påverka sitt arbete själv, och de är viktiga ingredienser för att han ska trivas. Han menar att man som ingenjör har ett eget ansvar för att komma in i företaget på ett bra sätt, och att man måste vara beredd på att bygga upp strukturer och system.

– Utmaningen är att vara ödmjuk och flexibel i början och förstå att allt inte finns på plats. Det är då du måsta ta fram din verktygslåda och komma med tankar och idéer, men samtidigt vara medveten om att du som nyutexaminerad inte kan allt. Det är viktigt att inte sätta sig på några höga hästar utan att istället be om tid för att sätta sig in i hur det ser ut på företaget.

 

Axxos Industrisystem AB (Axxos) har haft ett mycket starkt första kvartal 2015 och ökade omsättningen med 64% jämfört med samma period föregående år. Det starka första kvartalet följer på ett bra helår 2014 med en tillväxt på 29% jämfört med föregående år.
Framgångarna leder till förstärkningar på personalsidan. Axxos har redan rekryterat fem nya medarbetare under kvartalet och planerar ytterligare rekryteringar under 2015. Hämtat från Axxos webbplats: 07 Apr 2015
Axxos säljer och installerar programvara för stopptid som mäter en maskins effektivitetstal, OEE. På så sätt går det att jämföra olika maskiner och konkurrenter, och man kan kartlägga störningar i processen.
Björn är den förste civilingenjören på företaget.

 

sannasrumse-facebook-pack6-darkgrey