Emma Forsman
– ingenjör med erfarenhet

Emma

Emma arbetar som KAM/projektledare och kontorschef på ROL Retail Solutions Sweden.

Emma Forsman har arbetat som ingenjör i 15 år och varit anställd på både stora och små företag. Sedan tio år tillbaka arbetar hon som KAM/projektledare och kontorschef på ROL Retail Solutions Sweden, som producerar butiksinredningar, och Emma trivs bra med sina två roller.

– Jag tycker att det är kul med människor och jag brinner för projekt. I min nuvarande roll som kontorschef har jag inte fullt personalansvar vilket ger mig mer utrymme för att jobba med att lösa problem. Jag gillar när det händer saker och när det finns struktur, och jag tycker om när det går att mäta resultat.

Som nyexaminerad fick Emma anställning som den första ingenjören

Läs mer >>

Under åren därefter arbetade Emma en tid åt Flextronic via ett uthyrningsföretag, vilket har gett henne erfarenhet av både små och stora företag. Hon menar att de största skillnaderna är strukturen och beslutsvägarna.

– Stora företag kan vara långsamma och tungrodda, och om det kommer en ny vd ska allt göras om, men det finns ofta mer struktur än i ett litet företag. De mindre privata företag jag har erfarenhet av har varit ganska lika, det går snabbt och beslutsvägarna är betydligt kortare, vilket är en fördel. Nackdelen kan dock vara snabba svängningar och förändringar.

Det finns företag som tror att allt löser sig bara de anställer en ingenjör, vilket inte är riktigt sant. För egen del märker jag att jag också bidrar med min arbetslivserfarenhet genom att jag har koll på många saker och är bra på att bygga relationer. Livserfarenheten gör att man hanterar och löser saker annorlunda.

Vilka råd skulle du vilja ge till en ingenjör som funderar på att arbeta i ett mindre företag?

– Det är viktigt att känna av företaget och ta reda på vad ledningen vill. Man kan gärna komma med idéer men man måste vara ödmjuk, lyssna och känna in. Som ingenjör behöver man också tänka på att alla kanske inte förstår vad man pratar om.
emma_bubbla
– Ödmjukhet är nyckelordet, det finns de som har arbetat länge på företaget och har lång arbetslivserfarenhet, och de kan vara en tillgång när man kommer som ny.

För att fler ingenjörer ska vara intresserade av att välja små- och medelstora arbetsgivare tycker Emma att högskolor och universitet spelar en viktig roll.

– Skolorna bör samarbeta mer med arbetsgivare, till exempel genom att företagen erbjuder praktikplatser och examensjobb, då får man in en fot och har möjlighet till jobb efter studierna. Men för att det ska vara givande för båda parter bör det ligga relativt sent i utbildningen, avslutar Emma.

Emma har arbetat på ROL Retail i tio år nu. När hon anställdes visade företaget röda siffror, och under 2009 tvingades de säga upp anställda, men Emma fick vara kvar. Därefter har företaget sakta men säkert stabiliserats och vinsten har ökat år från år.