En fantastisk utmaning väntar
den första ingenjören

Kenny Johansson, vd på Acron Formservice

Kenny Johansson, vd på Acron Formservice

Acron Formservice AB är specialiserat på additiv tillverkning av allt från prototyper till lågvolymserier. Företaget ligger i Anderstorp, har 15 anställda och en omsättning på drygt 20 MKR 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Gripdon För några år sedan tog vi fram ett koncept för att tillverka gripdon av plast i 3D-skrivare. Industrin var avvaktande, trots att gripdonen både är lättare och har skräddarsydda luftkanaler som inte kan tillverkas med konventionell teknik. Problemet var att jag inte kunde övertyga dem om att gripdon av plast är tillräckligt starka.

– Nyligen kontaktades jag av studenter på Jönköpings Tekniska Högskola och i ett projektarbete visade de att gripdonen mer än väl klarar kraven. Kunskapen hos dessa nästan färdiga ingenjörer gjorde att vi nu kan gå vidare inom ett område med stor framtidspotential.

Denna erfarenhet gör att jag inser att vårt företag behöver en ingenjör. En person som tar ansvar för produktionen och ser till att den utvecklas, så vi kan nå vårt tillväxtmål på 30 procent på tre år.”

– Min stora utmaning just nu är att fundera över företagets kompetensbehov, och i denna process är verktygen i projektet ”Den första ingenjören” en stor hjälp inför rekryteringen.

Vi är ett mindre företag och behöver därför både en gedigen kunskapsbas och bredd. Därför måste vår första ingenjör kunna allt från beredning till att optimera produktionen samt ha personalansvar. En mer noggrann analys ger säkerligen en än mer nyanserad kravbild, vilket ger en bra bas för en lyckad rekrytering. Med andra ord, en fantastisk utmaning med stora möjligheter!

Kenny har nu anställt sin första ingenjör och berättar på Industridagen vad som hände efter fem veckor.