Urban Stenevi

Urban Stenevi är vd på Ceos.

Vd:n som vågade anställa ingenjörer

Namn: Urban Stenevi
Ålder: 45 år
Utbildning: Gymnasieingenjör med bygginriktning
Roll: Vd
Arbetsgivare: Ceos
Anställd sedan: 2008

Urban Stenevi är sedan sju år tillbaka vd på Ceos, som är specialister på träbaserat skivmaterial och massivträ, men han är också gymnasieingenjör, något han ser som en fördel.
– Jag är byggnadsingenjör i grunden och jag känner att min tekniska förståelse har en viktig betydelse för arbetet.

Många små företag är rädda för att anställa en ingenjör, så var det också på Ceos innan Urban kom in 2008, men nu har man fyra till fem gymnasieingenjörer och en högskoleingenjör, och effekterna har inte låtit vänta på sig.


– Tidigare ville man helst ha praktiker på Ceos, men idag behöver vi alla sorter och jag har varit öppen för att ta in ingenjörer. Allt eftersom vi växer och komplexiteten ökar behöver vi ha fler med teoretisk bakgrund. Många mindre företag har behov av att ta in ingenjörer men ser inte riktigt vad de kan tillföra. En ingenjör kan bidra till utveckling och tillväxt, affärssystemet i sig ger inte lönsamhet utan det är människornas förståelse som gör det.

Urban har aldrig behövt söka jobb utan arbetsgivarna har kommit till honom. Men det är inte alla erbjudanden han har nappat på, det måste kännas rätt menar han.

Urban-Stenevi_rund– Vid ett tillfälle var jag på intervju på ett stort företag, men det kändes helt fel med den inrutade organisationen, det passade inte mig. Jag vill kunna påverka och se helheten.

Själv har Urban haft vd-rollen i sju år och han tror att man även på den posten stannar längre ute på landsbygden än i storstäderna, men det är också viktigt att med jämna mellanrum få in nytt blod i företaget.

– Jag trivs bra, vi har en bra, prestigelös företagskultur, och en platt organisation som ger korta beslutsvägar. Arbetsinnehållet och kollegorna är viktiga, trivs man skapar man bra resultat. Det farliga när man trivs är att man lätt blir bekväm och fast i rutiner. Jag tror att mellan fem och tio år på samma företag är lagom, då hinner man med att både lära sig och sedan leverera.

För att attrahera fler ingenjörer till små företag ser Urban egentligen bara en väg – bättre samarbete mellan skolor och företag. Idag är det lättare för skolorna att ta kontakt med de stora välkända företagen, men Urban poängterar vikten av lokalt attraktiva företag.

– De små företagen och skolan har svårare att hitta varandra. Ett problem är att skolan inte har satt sig in i små företags problem och utmaningar och därför inte kan se möjligheterna. Genom ökad kommunikation och mer samarbete kan man väcka intresset och få en förståelse för det dagliga arbetet, till exempel kan företagen komma till skolan och berätta och erbjuda praktik. Alla skulle vinna på det, menar Urban.