En jämförelse mellan att arbeta
på ett litet eller stort företag

Jämförelsen nedan är hämtad från 40 intervjuer med ingenjörer.

 

 

Leyla Is, verksamhetsutvecklare på Nässjö Näringsliv berättar om hur det är att arbeta på ett mindre företag.

 

Av de 40 intervjuade ingenjörerna trivs en majoritet mycket bra i sin roll som den enda ingenjören i företaget. De framhåller att de har:

Fyra av de fyrtio ansåg dock att det har varit problem med att arbeta i ett mindre företag och att de inte har fått det stöd av närmaste chef eller vd som behövs. 
Riskfaktorer:

Inget utrymme för spetskompetens

En ingenjör som kommer både utifrån och har specialistkunskap kan ha svårt att hitta sin roll och passa in socialt och yrkesmässigt. Risken är att den specialkompetens ingenjören har och blivit anställd för, inte får utrymme eller kan tas tillvara.

”Då jag var ny fick jag inte så mycket introduktion. Jag fick ingen förståelse från min chef för att en introduktion krävs. Jag hade velat jobba i produktionen för att bli insatt i alla processer. Företaget sparar mycket tid på att ge nya medarbetare en bra introduktion. Som kvinnlig ung chef blir man bemött med skepsis.”

Avsaknad av strukturer och ledarskap

Det kan bli en av ingenjörens första uppgifter att behöva sätta upp strukturer och system som berör fleras arbete på företaget. Att införa förändringar kan innebära att man möter motstånd hos dem det berör. Det som gäller då är att få ett starkt stöd från ledningen på företaget i förändringsarbetet.

”VD gav mig förändringsmandat på pappret, men det var något som inte gällde i praktiken. Medarbetarna gick till vd och klagade då jag skulle genomföra mitt förändringsarbete. Vd gav då inte sitt stöd till mig utan stöttade personalen vilket blev väldigt kontraproduktivt ”.

Rollen som den första ingenjören kan bli mycket ensam

”Att vara den första ingenjören är väldigt ensamt och det kan vara rätt tufft. Det gäller att hitta de rätta kontaktytorna på annat håll.”

”Svårt att få gehör för mina idéer då jag jobbar i en väldigt traditionell bransch”

”Då jag började hade jag en tro på att det skulle gå att förbättra. Jag har inte lyckats förmedla förbättringspotentialerna”

 

90 procent av de intervjuade är mycket positiva till att arbeta i ett mindre företag


”De små privata företag jag har erfarenhet av har varit ganska lika, det går snabbt och beslutsvägarna är betydligt kortare, vilket är en fördel.”
Emma Forsman – ingenjör på ROL Retail Solutions Sweden

 

robin_falck_rund
”På det lilla företaget har man mycket mer frihet. Det är en stor fördel med de breda arbetsuppgifterna, man får vara involverad i många olika saker.” Robin Falk – ingenjör på TREQUIPMENT

 

Lars”Skillnaden mellan att arbeta i ett stort respektive litet företag var för mig att det är mer spännande i det mindre. En helhet istället för delar, och man är nära produktionen och kunden.” Lars Warenmo Almi, har tidigare arbetat sex år som den första ingenjören

 


”I det mindre företaget är det snabbare beslutsvägar eftersom alla sitter på samma plats och arbetsklimatet blir mer familjärt.” Björn Allvin – ingenjör på Axxos Industrisystem AB

 

”Från de större företagen var jag van vid att ingenjörer är specialister, vilket kan innebära att man blir smal och inte får utnyttja sin fulla kompetens, på ett litet företag är det annorlunda och det finns fler utmaningar och möjligheter.” Christian Brännström – vd på Anebybostäder

Urban-Stenevi_rund”På ett litet företag har man bättre möjligheter att utmärka sig genom att man har större frihet och ofta är delaktig i de stora besluten. Om man dessutom har förmågan att kliva ut från den teoretiska ”lådan” och bygga relationer finns det en möjlighet att växa och utvecklas.” Urban Stenevi – vd på Ceos