Tio ingenjörskompetenser
– ingenjörsroller

Vilken ingenjörskompetens behöver ditt företag? Sannolikt kommer du behöva flera olika kompetenser eller roller i en och samma person vilket är vanligt i växande företag. Att kombinera de olika rollerna är en stor fördel för att locka med en bred och intressant tjänst. I projektet har vi identifierat 10 olika ingenjörskompetenser/roller.

Ett exempel: Anders Stenberg
– den första ingenjören på Nordic gym AB

Anders Stenberg, den första ingenjören på Nordic Gym.

Anders Stenberg, den första ingenjören på Nordic Gym.

Anders anställdes på Nordic gym för 11 år sedan.
– ”Jag har stannat länge för jag trivs så pass bra, arbetet är utvecklande och varierande.”  Anders har en bred roll över olika arbetsområden, se nedan.

– ”Omfattningen har varierat under åren. Sedan ett halvår tillbaka är företaget i en utvecklingsfas, så nästan hälften av mitt arbete just nu består av produktutveckling. Att utveckla produkter är absolut roligast. Jag är min egen produktchef,  säger Anders.

Nr Ingenjörskompetens/roll Omfattning i procent
3 Utvecklare/ Konstruktör / Produkt- och tjänsteutveckling 45%
5 Inköpare 20%
6 IT-ansvarig/IT-ingenjör 10%
7 Försäljning/Teknisk säljare 10%
1 Produktionstekniker / Produktionsplanerare 5%
8 Miljö-/Certifieringssamordnare 5%
10 Projektledare 5%

Vill du ha hjälp med att identifiera vilka ingenjörskompetenser just ditt företag behöver? Ta kontakt med din branschs processledare eller projektledare. Klicka här >>