Kontakter för Pilotprojektet Jönköping 2015–2017

Projekt-/Processledare

Annika Jederström
Sveriges Ingenjörer
Mobil: 0706-424324

Projektägare

Conny Gustavsson
Swerea SWECAST
Mobil: 070-686 12 36

Projektadministratör

PeterEldeård
Swerea SWECAST
Telefon: 036-30 12 03

Branschkontakt

Sara Normark Frisk
Jönköpings län Sveriges Ingenjörer
Mobil: 073-980 82 28

Branschkontakt

Nicklas Bengtsson
Sveriges Ingenjörer, Mer Avans
Mobil: 073-330 09 83

Branschkontakt

Lars-Gustaf Gustafsson
Gjuterier
Telefon: 070-780 61 56

Branschkontakt

David Andersson
Träcentrum
Telefon: 070 87 88 239

Branschkontakt

Katarina Elner-Haglund
Polymercentrum Sverige AB
Mobil: 0702 – 24 07 82

Branschkontakt

Nils Svensson
Protek företagsutveckling
Mobil: 070-311 77 72

Finansiär/Styrgrupp

Ola Olsson
Region Jönköpings län
Mobil: 0768 – 012 121

Finansiär/Styrgrupp

Peter Larsson, Ordf. styrgruppen
Sveriges Ingenjörer
Mobil: 0702 – 24 07 82

Styrgruppen

Henrik Smedmark
TMF- Trä- och Möbelföretagen
Telefon: 08-551 128 80

Styrgruppen

Ingegerd Green, TF
Skärteknikcentrum Sverige AB
Mobil: 070-673 00 08

Styrgruppen

Torbjörn Matsson
Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Telefon: 08-551 128 80

Styrgruppen

Cajsa Lundberg
Svenska Gjuteriföreningen
Mobil: 073-6319393

Styrgruppen

Pontus Alm
IKEM
Telefon: 08-551 128 80

Styrgruppen

Greta Hjortzberg
IKEM
Telefon: 08-551 128 80

Styrgruppen

Jenny Andersson
TMF- Trä- och Möbelföretagen
Telefon: 08-551 128 80

Utvärdering/Uppföljning

Evert Vedung, Prof. Emeritus
Uppsala Universitet
Mobil: 070 4401315

Utvärdering/Uppföljning

Staffan Bjurulf
Sveriges Ingenjörer
Mobil: 076-7770436

Kontakt

Ingegerd Green
VD, Skärteknikcentrum Sverige AB
Mobil: 070-673 00 08