Avgränsning – varför Jönköping?

Pilotprojektet som kommer att pågå under två år har avgränsats till Jönköpings län och det finns flera anledningar till detta, dels är förstudien gjord i Jönköpings län, dels finns det många små- och medelstora företag inom branscher som är attraktiva för ingenjörer. Dessutom finns det många viktiga samarbetspartners i länet som till exempel branschorganisationerna TMF (bransch- och arbetsgivarorganisationen för trä och möbelföretagen), Skärteknikcentrum, Polymercentrum och Svenska Gjuteriföreningen. Projektägare är forskningskoncernen Swerea Swecast och finansiär är Regionförbundet i Jönköpings län. Projektet består av fyra faser som periodvis löper parallellt.

Processbeskrivning  av projektets olika aktiviteter
När du klickar på de olika faserna samt processbeskrivning så kan du läsa mer om dessa längst ner på sidan.

processbeskrivning_ny