Pilotprojektet Jönköping år 2015–2017

Region Jönköpings län var huvudfinansiär av pilotprojektet och Sveriges Ingenjörer var delfinansiär och initiativtagare. Tillsammans med fyra branschorganisationer, som företräder företag inom träbranschen, skärande bearbetning, plastindustrin samt gjuterier i länet ansökte Sveriges Ingenjörer om och fick medel till att driva pilotprojektet under två år.

Projektet vänder sig till små och medelstora tillverkande företag med under 100 anställda samt ingenjörer med yrkeserfarenhet.
ProjektorganisationResultat och arbetsätt från pilotprojektet ska spridas vidare till andra län i landet.