Projektets mål

Projektets mål är att förändra attityderna hos såväl företagare som ingenjörer. Fler företag ska bli medvetna om hur de kan utvecklas genom att anställa ingenjörer, och ingenjörerna ska se nyttan och potentialen i att arbeta på ett mindre företag.

prat_syfte_mal_orange prat_syfte_mal_bla

Annika Jederström, projektledare.

Under projekttiden ska minst fem företag ha påbörjat arbetet med att rekrytera sin första ingenjör. För att underlätta detta arbete ska positiva exempel kommuniceras, ingenjörer ska kunna ta del av en beskrivning av utvecklings- och karriärmöjligheter i mindre företag och företagare ska få hjälp med metoder och checklistor för att bedöma sitt behov och vad de kan erbjuda.