Rekrytering och tillväxt går hand i hand på VMI

Namn: Pontus Säfström
Företag: Västerdalarnas Mekaniska Industri AB
Roll: delägare & vd

Pontus Säfström är sedan några år tillbaka delägare och vd för det familjeägda VMI, Västerdalarnas Mekaniska Industri AB, som arbetar med prototyp- och legotillverkning. Det var Pontus pappa som startade företaget 1976, och när han för sex år sedan gick i pension tog Pontus och hans bror över företaget.

– Generationsskiftet blev klart 2018 och jag och min bror äger företaget tillsammans. Jag är operativ och har vd-rollen medan min bror är passiv delägare och arbetar på annat håll.

Pontus arbetar idag administrativt men är utbildad maskiningenjör, och för att köra produktionen har han i nuläget tre CNC-operatörer anställda, och ytterligare en kommer att börja i januari 2020. Han ser dock en stor utmaning i kompetensförsörjningen och möjligheten att rekrytera fler operatörer.

Pontus Säfström

– Det är svårt med rekrytering av CNC-operatörer, så har det varit i hela branschen sedan 15–20 år tillbaka. Det beror dels på att det finns få utbildningar, dels på att intresset är lågt, vilket i sin tur till stor del beror på samhällsutvecklingen. Idag finns det så många yrken att välja bland och branschen själv har varit dålig på att attrahera unga.

För VMI har detta fått en direkt konsekvens genom att företaget har haft svårt att växa, men Pontus ser också en positiv sida med det, och där kunde Den första ingenjören hjälpa till. 
 – Genom att vi har haft svårt att rekrytera CNC-operatörer har automationen drivits på, vilket innebär att vi också kommer att behöva ta in en annan typ av kompetens. Tack vare projektet fick jag hjälp med att se över vad vi behöver.

Under processen med Den första Ingenjören, där Annika Jederström och Inge Nilsson har lett arbetet, fick Pontus arbeta igenom utmaningar, behov och förutsättningar för att komma fram till vilken kompetens som skulle vara bäst för företaget.

– Från början såg vi behov av flera olika kompetenser, men under processarbetet benade vi ut de, och kom fram till att det troligen är en ingenjör eller produktionsplanerare/-tekniker som vi behöver. Den personen planerar uppdragen för att maximera resursnyttan och reda ut vilka produkter som är lönsamma. Det är en stor investering i början men den betalar sig över tid, och på sikt kan den leda till bättre leveranssäkerhet, högre flöde i produktionen och bättre lönsamhet.

Idag är Pontus inblandad i det mesta på företaget, och han känner att han skulle behöva släppa vissa delar för att kunna arbeta mer fokuserat, men han ser en personlig utmaning i det.

– Om vi rektyrerar kan jag få mer tid för löpande förbättringsarbete och långsiktigt strategiarbete. Parallellt med automationen arbetar vi också med att bli mer digitaliserade och vi behöver ta in mycket information och jobba steg för steg, vilket också tar tid. Eftersom jag är uppvuxen i företaget är det också bra att få in nya tankar och idéer, man blir lätt hemmablind, men det är samtidigt svårt att att släppa ansvaret. Jag är orolig för att jag ska ha svårt att delegera, och istället kommer att stå och kika över axeln på den vi rekryterar.

Det har varit en positiv upplevelse för Pontus att medverka i Den första ingenjören och han tycker att fler borde ta chansen att kartlägga sina behov.

– Processen var väldigt bra och gav mig nya infallsvinklar. Genom att jag har bollat mycket med processledarna och fått bra input från dem, känner jag mig trygg i det vi har framför oss, och jag ser att jag kan använda processen även till andra beslut. Jag skulle absolut rekommendera andra som funderar på att ta in ny kompetens att delta i projektet, det är väl värt timmarna man lägger ned.
 Att VMI kommer att rekrytera en person står klart, likaså vilken kompetens som behövs, frågan är bara när och hur.

– Vi kommer nog att ta hjälp med rekryteringen, men det jag funderar över är om vi ska ta in någon med erfarenhet eller en nyutexaminerad som är hungrig och har kunskap om ny teknik, utvecklingen går så fort idag. Vi har också ett annat projekt på gång som kanske kan vara en tillgång. Det handlar om att ta in ingenjörer från högskolan som gör ett år hos oss men är anställda av skolan, det kan vara en väg till rekrytering och anställning.
 VMI är ett företag under utveckling som har kommit en bit med automation och digitalisering, och som gillar ny teknik och att hålla sig uppdaterat, något som Pontus tror kan attrahera vid en rekrytering.

– Vi har en stark vilja att ta oss framåt både tekniskt och genom arbetssätt och rutiner, och vi fattar beslut tillsammans i både små och stora frågor. Den vi rekryterar behöver ha teknisk kunskap, men eftersom vi är en liten grupp är det minst lika viktigt att alla fungerar ihop. När jag har anställt CNC-operatörer har vilja och engagemang gått före kunnandet, det kan man alltid lära sig, men nu behövs nog en kombination för att vi ska kunna utvecklas som företag, avslutar Pontus.