Automation Summit

– Automatiseringskonferens och mässa
i Göteborg 4 oktober 2016

Den första ingenjören deltog i konferensen och Annika summerade i den avslutande panelen.

Eva Lindström, statsekreterare på Näringsdepartementet var inledningstalare.

Eva Lindström, statsekreterare på Näringsdepartementet var inledningstalare.

Panelen, med Ola Asplund IF Metall, Monica Oldenstedt VD IndustriQompetens AB, Annika Jederström projektledare Sveriges Ingenjörer, Ulf Troedsson VD Koncernchef Siemens.

Panelen, med Ola Asplund IF Metall, Monica Oldenstedt VD IndustriQompetens AB, Annika Jederström projektledare Sveriges Ingenjörer, Ulf Troedsson VD Koncernchef Siemens.

Den första ingenjören var med på mässan och stod bredvid Swerea Swecast.