Cajsa driver familjeföretaget framåt

”Jag sitter i styrgruppen som branschföreträdare för gjuterierna, men också för att jag brinner för att små företag ska utvecklas och växa.”
Cajsa Lundberg är vd på Lundbergs Pressgjuteri samt ledamot i projektets styrgrupp

Lundbergs Pressgjuteri har 30 anställda, varav en gymnasieingenjör och en ingenjör från Bergsskolan, och Cajsa ser att det har en positiv inverkan på företaget.

– Jag vet inte om vi har ökat omsättningen, men vissa uppdrag hade vi inte fått utan en ingenjör. Det är svårt att mäta resultat, men kunderna frågar hur många ingenjörer vi har och hur forskningsavdelningen ser ut, så jag ser det som en nödvändighet. Det har också bidragit till att företaget har vågat ge sig in på nya områden.

Cajsa Lundberg

Cajsa Lundberg  Morgan Fransson

Den första aha-upplevelsen fick Cajsa i samband med att företaget 2003 fick möjligheten att via branschföreningen ta in en ingenjörspraktikant.

– Inom gjuteribranschen finns det mycket förvärvad kunskap och processerna är komplexa, men utbildningsnivån är ganska låg, så vi tog chansen att ta emot en praktikant, Anna. Efter praktikperioden blev hon kvar i mer än fem år och det blev cajsa_bubbla_citaten vinst för oss båda. Hon tillförde kraft genom sitt arbetssätt, och hon var kvalitetsansvarig, gjorde arbetsmiljöundersökningar, tog hand om reklamationer, ansvarade för PPAP- och FMEA-processer, var med på mässor med mera. Anna var i sin tur tacksam för bredden hon fått hos oss, och tack vare det fick hon sedan jobb som kvalitetschef på ett större företag.

Företaget kommer att behöva anställa fler ingenjörer, men samtidigt som Cajsa vet att det är många fördelar med att arbeta i en liten organisation, känner hon en osäkerhet inför vad hon har att erbjuda.

Cajsa Lundberg

Cajsa Lundberg med sina medarbetare utanför Lundbergs Pressgjuteri.

– Genom att vi är ett litet familjeföretag har vi en entreprenörsanda där alla känner varandra. Det gör att vi kan erbjuda delaktighet, insyn, bredd och olika processer. Jag är samtidigt medveten om att det kanske inte är tillräckligt och att vi inte har någon karriär eller utveckling att erbjuda, och att ingenjören då får leta reda på kunskap på annat sätt som till exempel genom nätverk. Vi är också verksamma inom en traditionell bransch, och jag tror att många tänker att det är slitigt, smutsigt och gammeldags, men i vårt fall är mycket automatiserat och vi har lika många robotar som personer.

Att göra nytta är en större drivkraft än mycket annat idag, något som Cajsa är mycket medveten om, och företaget är aktivt inom olika områden.

– Som företag är vi engagerade i samhället i stort; vi vill stödja kvinnor att söka tekniker/arbetsledarjobb, och vi har deltagit i ett invandrarprojekt som hjälper till att utbilda invandrare till gjuterioperatörer.

Ett område som Cajsa intresserar sig lite extra för är att öka andelen kvinnor i branschen. Idag är bara 10 procent kvinnor, och de har svårt att gå vidare från operatör till nästa nivå.

– Det är ett problem för oss att hitta kvinnliga ingenjörer. Många tjejer förstår inte tjusningen med teknik, de tror att man måste skruva och meka, och ser inte att det handlar om att underlätta för människor. Det måste ändras redan i skolan. Teknikprogrammet häromkring erbjuder bara programmering och datorkonstruktion. Tjejer är mer intresserade av att lösa problem utifrån behov och genom design, innovation och mänskliga behov. Vi behöver fler kvinnliga ingenjörer, men det har inte hänt så mycket sedan 70-talet.

Lundbergs Pressgjuteri tillverkar och förädlar pressgjutna produkter i aluminium till tunga fordon, telekombranschen, maskinbyggare och handikapputrustning. Det var Cajsas far och farfar som startade företaget 1947, och det har sedan dess varit i familjens ägo. När hennes pappa gick bort var det mamman som tog över och drev företaget fram till pensionsåldern, då Cajsa kom in som vd år 2000.