Ingenjör hjälper Klöfver att växa

Magnus AhlsteinerJag tror att projektet Den första ingenjören kan dämpa rädslan hos företag för att anställa en ingenjör, och när de förstår vinsten kommer det också att bli mer attraktivt för ingenjörer att söka sig till mindre företag.

Magnus Ahlsteiner står inför en spännande utveckling av Klöfver. Det lilla tillverkningsföretaget i Forsheda har tagit fram en robot för dubbning av bildäck som fått kunder på den internationella marknaden att jubla.

– Det är jätteroligt! Vi har under några år vidareutvecklat en finsk idé till en av våra kunder och det har gått väldigt bra. Vi byggde vår första maskin i Göteborg för två år sedan och ska leverera en till i år. Vi fick sedan en förfrågan från det världsledande däckföretaget Bridgestone som ledde till att vi installerade en maskin på deras fabrik i Tokyo. Nu har de köpt fler maskiner som vi har installerat på fabriken i Ryssland.

I takt med att verksamheten växer ser Magnus ett behov av att anställa en ingenjör, och han håller på att förbereda för en rekrytering. I arbetet har han fått hjälp av Nils Svensson från projektet Den första ingenjören.

Vi har tillsammans gått igenom de verktyg som projektet har tagit fram och med dem har Nils hjälpt oss att tratta ner behoven för att hitta vilka kriterier som är viktigast att ta fasta på.

Det Magnus söker är en produktionsingenjör som  har koll på flöden och som kan hantera produktplanering och kalkylering, och han ser gärna att det är en person som har arbetat ett tag. Genom att verksamheten består av tre affärsområden – legotillverkning, maskintillverkning och agenturmaskiner – kommer ingenjören att ha ett brett och varierande arbetsområde, som även innefattar internationella kontakter.

– Nu när vi kommer att arbeta på den ryska marknaden behöver vi på sikt ha någon på plats där, och ingenjören kan bli en av dem, men vi behöver också ha någon som kan hålla i arbetet här hemma så att jag kan bli lite frikopplad från hemmamarknaden och ha större flexibilitet, så vi får se var det landar.

De vinster Magnus ser med att rekrytera en ingenjör är främst att personen kommer att tillföra lönsamhet, ordning och reda, strukturerad arbetsmetodik  samt bättre planering, vilket kommer att leda till högre omsättning och tillväxt. Men trots ett gediget förarbete känner Magnus en viss oro inför rekryteringen.

– Det är inte att anställa en ingenjör i sig som oroar mig, utan att jag inte ska få tag i den rätta kompetensen och personen. På ett litet företag är personkemin oerhört viktig. Vi är idag fjorton anställda och alla är på samma nivå, vi har inga piedestaler, alla tar eget ansvar och vi har en öppen dialog. Jag skulle gärna se att det kommer in en kvinnlig ingenjör, vi är övervägande män här idag.

Magnus tror att tröskeln för att anställa en ingenjör är ganska hög på små företag.
– Vi har haft ingenjörer inne på konsultbasis under flera år, för de delar som rör konstruktion, så för oss är det inget stort steg.