Lars-Gustaf Gustafsson, Sara Lindholm och Anders Emilsson

Verktygslådan

För dig som är företagare:
Att anställa en ingenjör kan vara ett stort beslut för ett litet företag, och därför har vi tagit fram ett antal hjälpmedel för att underlätta för företag som funderar på att anställa en ingenjör. Genom verktygen kan man bland annat få hjälp med att se över kompetensbehovet, vilken typ av ingenjör som passar företaget bäst samt vad det innebär rent ekonomiskt. Det finns också frågor kring om företaget verkligen är redo för en ingenjör.

För dig som är ingenjör:
Många ingenjörer känner inte till vad det innebär att arbeta i ett litet företag utan söker sig automatiskt till stora välkända företag. Med hjälp av de verktyg vi har tagit fram kan man som ingenjör komma fram till om man skulle trivas på ett litet företag, kanske som den enda ingenjören. Frågorna är både arbetsrelaterade och kopplade till viktiga egenskaper hos ingenjören.