Behålla ingenjören

Områden som är viktiga för vd/närmaste chef att arbeta med för att behålla ingenjören

Underlaget är hämtat från intervjuer med 40 ingenjörer som arbetar ensamma i mindre företag. I samtal har vi undersökt vad de tycker är viktigt för att trivas och utvecklas.

Område 1 – utveckling

Det som ingenjörer prioriterar högt är utveckling, utmaningar, eget ansvar samt möjligheten till påverkan. För att du ska kunna ta reda på om detta uppfylls är det bra att ha kontinuerliga samtal där ni stämmer av detta med varandra. Bocka i rutan:

Tips och råd till vd/närmaste chef:
Har du haft ett utvecklingssamtal med din ingenjör under det senast halvåret där ni suttit tillsammans i mer än en halvtimme?

Har du avsatt pengar i budgeten för kurser eller någon annan typ av kompetensutveckling för din ingenjör?

Kan en plats i ledningsgruppen eller delägarskap vara aktuellt?

 

Vad kan du göra mer för att ge ingenjören tillräckligt med utrymme och utveckling?

Dina noteringar:

Område 2 – diskussioner

De flesta ingenjörer tycker om att arbeta självständigt, men det kan också bli ensamt, speciellt om det bara finns en enda ingenjör på företaget. Det är viktigt att det finns någon att bolla och diskutera med på företaget. Bocka i rutan:
Tips och råd till vd/närmaste chef:
Kolla om din ingenjör har någon att bolla tekniska frågor med?
Har du gett förutsättningar för att din ingenjör ska kunna diskutera med någon utanför företaget på arbetstid t.ex. en mentor eller i ett nätverk?

Har du möjlighet att anställa en ingenjör till? Eller ta in en ”exjobbare?

Dina noteringar:

Område 3 – uppföljning

Att anställa en ingenjör är en långsiktig investering. Resultaten kan ta tid. För att lättare följa utvecklingen är det bra att följa upp med olika nyckeltal. Att ha en dialog med ingenjören om det är också ett led i att förstå vad man får ut och se att målen uppfylls. Bocka i rutan:

Tips och råd till vd/närmaste chef: 
Har ni kontinuerliga uppföljningar med dina medarbetare om hur produktionen utvecklas i ditt företag?

Har ni tagit fram olika nyckeltal för uppföljning på företaget?

Diskutera med din ingenjör hur ni ska följa den positiva utvecklingen i företaget?

 Dina noteringar: 

 

Område 4 – arbetsbelastning

Risken för stress är större i ett mindre företag där ingenjören ensam har ansvaret för de tekniska frågorna. På ytan kan allt verka bra, men du har ansvar för att se till att ingenjören har en rimlig arbetsbelastningBocka i rutan:

Tips och råd till vd/närmaste chef:
Har ingenjören tagit ut minst fyra veckors sammanhängande semester i somras? Hur var det sommaren innan?

Hur ser det ut med era mötestiderna på företaget, går de att kombinera med hämtning och lämning på förskola?

Är det långa restider? Finns det en möjlighet att arbeta hemma?

På vilket sätt följer du upp och ger din ingenjör stöd och ser till att hen inte arbetar för mycket och har en rimlig arbetsbelastning?

Dina noteringar:

Skriv ut dina svar