Vilka egenskaper krävs för att arbeta som den första ingenjören?

Utifrån intervjuer med 40 ingenjörer som har arbetat som ensam ingenjör i ett litet företag sammanställdes en bruttolista på 50 egenskaper. Ingenjörerna fick sedan i två workshops välja ut och rangorda egenskaperna. I nästa steg har ingenjörerna i 4 olika grupper viktat och valt ut de viktigaste egenskaperna.

Egenskaper som är högst viktade:
• Ha stor social kompetens
• Lita på sig själv
• Generalist istället för specialist
• Vara lyhörd
• Driven, självgående
• Nyfiken
• Kunna lyssna
• Veta sitt värde
• Flexibel

Näst högst:
• Förklara saker pedagogisk
• Vara tydlig

Följande egenskaper är viktiga men de har en lägre vikt än de föregående:
• Ha skinn på näsan
• Vara social

Ha stor social kompetens, observera först att det inte betyder att vara social i detta sammanhang. Det har de olika ingenjörsgrupperna varit överens om. Ha social kompetens består i att kunna förstå och hantera människors olika behov och kompetenser.

Veta sitt värde, lita på sig själv. Det betyder inte att alltid få sista ordet i diskussioner eller att argumentera för sin sak bara för att få rätt, utan det har mer att göra med tillit till den egna förmågan.

Vad tycker då företagarna är viktiga egenskaper?

I en workshop fick företagarna/vd värdera det resultat ingenjörerna kommit fram till. Företagarna fick i två olika grupper gå igenom ingenjörernas resultat.

Till stor del överensstämmer det som företagarna respektive ingenjörerna har lyft fram som viktiga egenskaper hos en ingenjör.

Företagarna pekade dessutom på ytterligare egenskaper som de ansåg vara viktiga:

• Vara realist
• Ha en ekonomisk förankring
• Kunna hjälpa till med annat på företaget
• Ha en annan profil än chefen