Räkna hem investeringen av din första ingenjör

Produktiviteten tredubblas hos mindre företag som anställer sin första ingenjör. Detta framgår av en studie genomförd av analysföretaget Ramböll.

170 000 företag i Sverige undersöktes, samtliga hade under 100 anställda. Studien gjordes under en sexårsperiod och under den tiden hade 4 792 företag anställt sin första ingenjör. I dessa företag hade produktiviteten ökat i genomsnitt med 290%. Under sexårsperioden ökade produktiviteten med 75% hos de företag som hade minst 1 ingenjör anställd både före och efter mätperioden. I företag som saknade ingenjörer minskade däremot vinsten i genomsnitt med 10%.

Produktivitetsutveckling

Produktivitetsmått som används: Förädlingsvärde per anställd.

Källa: Läs mer i Ramböllrapporten

Rambölls undersökning visar att anställningen av den första ingenjören gav en rejäl skjuts i företagets utveckling.

Forskaren Bo Wictorin har gjort en vetenskaplig granskning av de siffor Rambölls utredare kom fram till:

Bo Wictorin har i sin rapport konstaterat att varje företag har sin egen utvecklingspotential. Om företaget är i början av en expansionsfas blir kurvan brantare.

Faktorer som också påverkar den positiva utvecklingen är:
– En drivande VD
– Utbildningsnivån i företaget
– Kontakter och länkar till andra företag

Källa: Rapport från Bo Wictorins utredningsbyrå, läs mer här >>

Vilka utmaningar och möjligheter står ditt företag inför de närmast sex åren?

Förändringar i företagets omvärld, hos kunder, hos finansiärer eller inom den tekniska utvecklingen kan få stor inverkan på vilken kompetens som företaget behöver. Företagets resultat och effektivitet är oftast helt beroende av den kompetens som kan rekryteras.

Vilka förändringar /utmaningar/möjligheter står ditt företag inför? Till exempel nya kunder/marknader/nya produkter, ny teknik, nya metoder/arbetssätt, ny organisation, försämrad lönsamhet etc. konkretisera och rangordna de fyra viktigaste. Ange även vad som är viktigt på kort (1–2 år) eller lång sikt (3 år och längre)

Utmaning

1.

2.

3.

4.

Med bakgrund av dina ovanstående utmaningar, tror du att en ingenjör skulle kunna hjälpa till att lösa dem?

JA, vi är positiva till att anställa en ingenjör men behöver stöd, uppmuntran och kunskap.  Ta kontakt med någon av processledarna för din bransch eller projektledaren >>

Våga investera i en ingenjör

Camilla Egerlid, vd och delägare på rekryteringsföretaget Söderlind & co.

Intäkter och kostnader

Här kan du uppskatta dina kostnader och intäkter för anställningen av en ingenjör.

Intäkter:

** Tidigare har du listat dina utmaningar, fundera över om rekryteringen av en ingenjör bidrar till ökade intäkter och hur mycket, utmaning för utmaning.
Tänk att en högre investeringskostnad i form av högre lön som en erfaren ingenjör har ger en snabbare utdelning än om du tar en nyexaminerad som har en längre inlärningstid. Testa med olika varianter. Ju högre lön desto större krav kan du ställa på ingenjörens kunskaper och hur snabbt hen kan bidra till att uppfylla de krav och utmaningar företaget står inför.

Kostnader:

*A Engångskostnad – rekrytering

Rekryteringskostnader: 0-150 000 kr
Kostnaden för rekryteringen beror på om du sköter det själv via annonsering, kontakter etc.  Anlitar du en rekryteringsbyrå som sköter hela rekryteringen kan kostnaden uppgå upp till 150 000 kr. Råd och stöd inför din rekrytering?  Läs mer här

*1 Aktuell lönestatistikKlicka här >> och här >> så ser du lönestatistik för högskoleingenjörer och civilingenjörer i privat sektor i Sverige >>

Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät

Vill du stämma av dina tänkta lönekostnader för att rekrytera en ingenjör: Vänd dig till Rådgivningen på Sveriges ingenjörer telefon dagligen: 08-613 82 00 eller kontakta Annika Jederström, projektledare telefon: 08-613 82 80.

*2 Sociala avgifter tillkommer med ca 42% av lönen. OBS! Då är pensionsavsättning medräknad. Majoriteten av de större företagen har pensionsöverenskommelser där avsättningen till pension är mellan 9–20 % av lönen i olika former av pensionslösningar. Den vanligaste är ITP. Läs mer >> Länk ITP
Du fyller i siffran för din uppskattning av sociala avgifter för varje år

*3 Årlig kostnad för utbildning och utveckling: 40 000 kr och uppåt – Du får räkna med att kostnaden för en utbildningsdag är ca 7.000 kronor för de etablerade utbildningsföretagen som har vidareutbildningar för ingenjörer. Kostnader för resor och övernattning tillkommer.
Du fyller själv in din uppskattade kostnad år för år

*4 Övriga personalkostnader. Här uppskattar du vad du normal lägger ner i genomsnitt för din personal per år – allt från kaffe, sociala aktiviteter, resor etc.

Printa ut sidan >>
Du kan även spara ner sidan som en pdf. Välj då ”Spara som pdf” när du printar.