* Baseras på en enkätundersökning
där 72 000 yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer ingår. Kontakta
Annika Jederström
för att beställa Ingenjörsbarometern!

Råd och stöd inför rekryteringen av din ingenjör

I Ingenjörsbarometern* finns tips på hur du hittar din ingenjör. En fjärdedel av ingenjörerna har sökt nytt jobb under de senast sex månaderna. Så här har de har svarat på frågan: Var letar du efter ditt nya jobb?


 

De flesta rekryteringar sker fortfarande direkt genom företagen. Ungefär 30 procent har svarat att det var ett rekryteringsföretag som tog hand om rekryteringen till den tjänst de sökt.

Oavsett om ni kommer att anlita en rekryteringsfirma eller inte, gå igenom de sex punkterna nedan så har du ett relevant och bra underlag för din rekrytering.

1. Vad är attraktivt med just ditt företag?

Många ingenjörer söker sig till stora välkända företag och ser inte mindre företag som ett alternativ. För att väcka intresset för företaget och kunna attrahera rätt medarbetare är det viktigt att du funderar över:
• Vad är unikt med just ert företag?
• Vad ni kan erbjuda som inte andra företag kan?
• Vad är intressant på just den orten företaget har sin verksamhet?
Sammanfatta:

2. Vilka värderingar står företaget för och hur arbetar ni med dem?

De som söker arbete idag, och i synnerhet den yngre generationen, värdesätter andra saker hos en arbetsgivare än tidigare. Att företaget står för något bra, har sunda värderingar samt tar ansvar både socialt och rörande miljön är viktiga incitament när man söker jobb idag.
• Har ni någon miljöpolicy?
• Någon annan policy med anknytning till hållbarhet eller etiska frågor? 
• Hur arbetar ni praktiskt med detta? 
Sammanfatta:

3. Ge en generell men konkret beskrivning av målet med rekryteringen och arbetet/rollen

Ni behöver ha en klar bild av vad personen ska bidra med till företaget och vilka kompetenser ni söker. Det är viktigt att du kan förmedla den bilden för att ge en förståelse för vad arbetet innebär och vilka förväntningar som finns.
• Innebär rollen både att vara specialist och generalist?
• Vilka formella kunskaper är viktigast för rollen?
• Hur skulle du beskriva för din styrelse vad ingenjören ska göra?
• Hur beskriver du för dina andra medarbetare i företaget vad ingenjören ska göra?
Sammanfatta:

4. Vilken typ av person söker du för att komplettera dig och övriga medarbetare på företaget? 

När man ska ta in en ny medlem i ett team är det givetvis viktigt att fundera över vilken kompetens personen ska ha för att komplettera övriga medarbetare. Men, det är minst lika viktigt att tänka över vilka egenskaper personen behöver ha för att komplettera och komma in i gruppen.
• Hur ska personen komplettera dig som vd/närmaste chef?
• Behöver ni en lagarbetare eller en som arbetar självständigt?
• Vad är utmärkande för er företagskultur?
• Hur viktig är den sociala förmågan?

Att kontakta skolor ger en bred rekryteringsbas men mindre erfarna kandidater.
• Vilken åldersgrupp vänder ni er till?
• Är det viktigt med arbetslivserfarenhet?
Sammanfatta:

5. Hur når ni säkrast de intressantaste kandidaterna?

Många företag väljer att anlita en rekryteringsfirma för att spara tid, men då är det viktigt att de verkligen förstår vad ni söker. Gå gärna tillbaka och titta på tabellen där ingenjörerna själva svarat på hur de hittade sitt senaste arbete.

På vilka sätt ska ni rekrytera? Rekryteringsfirma, kontakter, sociala medier, annat:

Sammanfatta:

TIPS! Annonsera i sociala medier – Den första ingenjören samarbetar med ”Ny teknik” och ”Ingenjörskarriär” och kan ge dig rabatt. Vill du veta mer? Ta kontakt med projektledaren Annika Jederström.

6. Tid & Kostnader:

• Hur mycket tid kan du själv lägga ned på rekryteringsarbetet och när kan du lägga den tiden:

• Finns det någon annan än du på företaget, t.ex. inom HR eller ekonomi, som kan hjälpa till med rekryteringen?:

• Vem ska ingenjören träffa vid intervjuer (förutom dig) på företaget?

• Hur mycket tid ska dina medarbetare lägga ner på rekryteringsarbetet?

Med stöd av dina noteringar ovan, bedöm vilka kostnader som rekryteringen kommer att innebära, både i pengar och tid från dig och dina medarbetare.
Gör en kalkyl: (Kopiera gärna och klistra in i ett eget exceldokument)


Printa ut sidan >>

TIPS! Vill du ha tips på rekryteringsfirmor kan du ta kontakt med processledaren för din bransch eller projektledaren. Inom projektets har vi möjlighet till att förhandla fram vissa rabatter.

Om du anlitar en rekryteringsfirma! Tänk på att de flesta rekryteringsfirmor har en 3–6 månaders reklamationstid om du inte tycker att de har uppfyllt dina krav eller om de medverkat till att du rekryterat en person som inte uppfyller den kompetens du sökt. Det kallas till exempel för ”Nöjd-kundgaranti” eller ”Trygghetsgaranti”. Se till att du får det inskrivet i det kontrakt du upprättar med rekryteringsfirman.