Projektledare

Annika Jederström

Sveriges Ingenjörer

Mobil: 0706-424324
E-post

Projektägare

Conny Gustavsson

Swerea SWECAST

Mobil: 070-686 12 36
E-post

Projektadministratör

Peter Eldeård

Swerea SWECAST

Telefon: 036-30 12 03
E-post

Branschkontakt

Sara Normark Frisk

Jönköpings län Sveriges Ingenjörer

Mobil: 073-980 82 28
E-post

Branschkontakt

Nicklas Bengtsson

Sveriges Ingenjörer, Mer Avans

Mobil: 073-330 09 83
E-post

Branschkontakt

Lars-Gustaf Gustafsson

Gjuterier

Telefon: 070-780 61 56
E-post

Branschkontakt

David Andersson

Träcentrum

Telefon: 0380-55 43 80
E-post

Branschkontakt

Katarina Elner-Haglund

Polymercentrum Sverige AB

Mobil: 0702 - 24 07 82
E-post

Branschkontakt

Nils Svensson

Protek företagsutveckling

Mobil: 070-311 77 72
E-post

Finansiär/Styrgrupp

Ola Olsson

Region Jönköpings län

Mobil: 0768 - 012 121
E-post

Finansiär/Styrgrupp

Peter Larsson, Ordf. styrgruppen

Sveriges Ingenjörer

Mobil: 070-339 02 52
E-post

Styrgruppen

Henrik Smedmark

TMF- Trä- och Möbelföretagen

08-551 128 80
E-post

Styrgruppen

Ingegerd Green, TF

Skärteknikcentrum Sverige AB

Mobil: 070-673 00 08
E-post

Styrgruppen

Torbjörn Matsson

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Mobil: 08-551 128 80
E-post

Styrgruppen

Cajsa Lundberg

Svenska Gjuteriföreningen

Mobil: 073-6319393
E-post

Styrgruppen

Pontus Alm

IKEM

08 551 128 80
E-post

Styrgruppen

Greta Hjortzberg

IKEM

08-551 128 80
E-post

Styrgruppen

Jenny Andersson

TMF- Trä- och Möbelföretagen

08-551 128 80
E-post

Utvärdering/Uppföljning

Evert Vedung, Prof. Emeritus

Uppsala Universitet

Mobil: 070 4401315
E-post

Utvärdering/Uppföljning

Staffan Bjurulf

Sveriges Ingenjörer

Mobil 0767770436
E-post

Kontakt

Ingegerd Green

VD, Skärteknikcentrum Sverige AB

Mobil: 070-673 00 08
E-post