Kontakter för Dalarna 2018–2021

Processledare

Inge Nilsson
IUC Dalarna
Tel: 070-325 79 82

VD

Bosse Lilja
IUC Dalarna
Tel: 070 345 04 91

Projekt-/Processledare

Annika Jederström
Sveriges Ingenjörer
Mobil: 0706-424324