Kontakter för Gävleborg 2019–2021

Processledare

Karin Lamell
Sveriges Ingenjörer
Mobil: 070-309 83 91

Processledare

Per Brykt
Teknik College, Clockwork
Mobil: 070-385 69 00

Projekt-/Processledare

Annika Jederström
Sveriges Ingenjörer
Mobil: 0706-424324