Ingenjörsspåret har gått i mål

Trots försvårade omständigheter pga Covid 19 kunde projektet genomföras med ett lyckat resultat.

”De hittade andra konkurrenter än vad jag hade hittat och nya presumtiva kunder. De kontrade med en annan idé som var smart för mig. Jag kommer att gå vidare med de idéer som studenterna kom med”, Henrik Troedsson, vd för Svenska Svets.

Ingenjörsstudenterna på Jönköpings tekniska högskola:
”Fick se hur det faktiskt fungerar i arbetslivet. Vad det innebär när ett företag sätter det här på riktigt. Ett av de mest givande projekten under skolgången.”

Läs mer i rapporten, ladda ner den här: Ingenjörsspåret


Framtidens järnväg – Ingenjörsspåret

Järnvägsbranschen står inför enorma utmaningar och behovet är stort av ny teknik. Nordisk Infracenter (NI) tillsammans med Nässjö Näringsliv arbetar med detta i EU-projektet Framtidens järnväg. Sveriges Ingenjörer är samarbetspartner och deltar med Den första ingenjören i ett delprojekt – Ingenjörsspåret, där även Jönköpings tekniska högskola ingår.

 

Det treåriga EU-projektets mål är att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom områdena teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag.
Läs mer här >>


Ingenjörsspåret har rullat i gång och upplägget presenterades på järnvägsfrukosten i Nässjö 31 januari 2020.

Vill du gå från tanke till handling?

Har du en idé som kan utveckla ditt företag, eller brottas du med en utmaning som du söker en lösning på?

Är frågan vi ställer till de mindre företagen inom järnvägsbranschen i projektet. Arbetet sker i workshopform och i nära samarbete med Jönköpings tekniska högskola och ingenjörsstudenter. 

Läs mer här >>