Jeanette Hartman – Processledare Värmland

Namn: Jeanette Hartman
Företag: IUC Stål & Verkstad
Roll: Processledare

Jeanette Hartman började 2018 som processledare i projektet ”Den första ingenjören” i Värmland. Hon är i grunden rekryterare och organisationskonsult, och är under en tid knuten till IUC Stål & Verkstad, där hon jobbar i projektet STIVI – Steg för innovation i värmländsk industri.

Vad innebär det att vara processledare?
– Det betyder att jag kontaktar företag inom stål- och verkstadsindustrin i Värmland och erbjuder en modell att följa då man som VD vill anställa företagets första ingenjör. Min roll är att stötta och vägleda i processen utifrån en väl utarbetad modell. Vi börjar med att tillsammans göra en genomlysning av företaget och organisationen för att identifiera och kartlägga möjligheter och utmaningar. Därefter gör vi en handlingsplan och arbetar fram en kompetens- och kravanalys som ger en korrekt och genomtänkt kravspecifikation och ingenjörsprofil inför kommande rekrytering. Under processens gång gör vi även en investeringskalkyl, jämför olika rekryteringskanaler och tittar på upplägg för introduktionsprogram.

Jeanette Hartman

Vad ser du mest fram emot i rollen som processledare?
– Att få samarbeta med intressanta värmländska företag i en spännande och lärande process som leder fram till lyckade rekryteringar. Erfarenheter från tidigare Första Ingenjören-projekt visar att de företag som anställt sin första ingenjör lyckats höja både omsättning, effektivitet och produktivitet.

Vad ser du som viktigast med projektet ”Den första ingenjören”?


– Att fler värmländska företag ska bli medvetna om hur de kan utvecklas genom att anställa ingenjörer, och att ingenjörer ska se de intressanta möjligheter och arbetsuppgifter som finns på det mindre företaget. Tilläggas ska också att det inte alls behöver vara en nyutexaminerad ingenjör som rekryteras, det kan lika gärna vara någon med längre erfarenhet.

– Som företagsledare är det viktigt att ha koll på den långsiktiga planeringen vad gäller företagets kompetens. Står man till exempel inför en generationsväxling behövsdet konkreta strategier för att göra omställningen så smidig som möjligt. Eller tänker man satsa på ny teknik, driva förbättringsarbete eller kanske starta robotiserings- eller digitaliseringsprojekt som kräver ny kompetens? Rekrytering handlar idag om att tänka strategiskt och rätt! Det är kostsamt att rekrytera fel person till sitt företag.