Om projekten

Region Jönköpings län är huvudfinansiär av pilotprojektet och Sveriges Ingenjörer är delfinansiär och initiativtagare. Tillsammans med fyra branschorganisationer, som företräder företag inom träbranschen, skärande bearbetning, plastindustrin samt gjuterier i länet har Sveriges Ingenjörer ansökt om och fått medel till att driva pilotprojektet under två år.

Projektet vänder sig till små och medelstora tillverkande företag med under 100 anställda samt ingenjörer med yrkeserfarenhet.
ProjektorganisationResultat och arbetsätt från pilotprojektet ska spridas vidare till andra län i landet.