Träteknikmässan i Göteborg
7–9 september 2016

Sara Normark, David Andersson och Annika Jederström bemannade montern under dag 1.

Sara Normark, David Andersson och Annika Jederström bemannade montern under dag 1.

 

Bostadsbyggandet i Sverige måste ske klimatsmart – att bygga större bostadshus i trä är utmärkt för miljön. Ny teknik krävs och förändrade attityder. Okunskap är det största hindret speciellt i mindre företag.

Bostadsminstern Peter Eriksson visar glappet mellan befolkningsökning och bostadsbyggande.

Bostadsminstern Peter Eriksson visar glappet mellan befolkningsökning och bostadsbyggande.