Norra MellanSverige – Värmland, Dalarna och Gävleborg

10 extra miljoner för strategisk kompetensförsörjning 

Efter regeringsbeslutet www.ingenjoren.se/2018/09/24/regeringen-ger-stod-till-den-forsta-ingenjoren/ ansökte Norra Mellansverige, region Dalarna Gävleborg och Värmland, gemensamt om att driva ett projekt med första ingenjören.

I slutet av februari 2019 kom beslutet från Tillväxtverket att norra Mellansverige skulle få 5 miljoner. 

– Det som är mycket glädjande är att näringsdepartementet i beslutet skriver: ”Nytt angreppsätt på kompetensförsörjning… ett helt nytt sätt att arbeta som exempelvis Sveriges Ingenjörers arbete med den förste ingenjören”tycker Annika Jederström.