Broschyrer, flyers, rapporter

Här kan du ladda ner vårt material som pdf.

Rapport ”Ingenjörers värdeskapande i mindre företag”
Läs mer i rapporten om hur det gick för företagen.
Ladda ner den här >>

 

Här kan du ladda ner våra flyers som pdf. Vi har tre olika inriktningar, en för beslutsfattare, en för företagare och en för ingenjörer.

Flyer för beslutsfattare ladda ner här >>

Framsida på flyer för beslutsfattare.

Baksida på flyer för beslutsfattare

 

Flyer för företagare – ladda ner här >>

Framsida för flyer för företagare

Baksida för flyer för företagare

 

Flyer för ingenjörer – ladda ner här >>

Framsida för flyer för ingenjörer


Baksida för flyer för ingenjörer

 

Broschyr för ingenjörer – ladda ner här >>

 
 

Guide för företagare ladda ner här >>