Dubbelt upp för Skyddsrumsgrossisten – en ingenjör blev två

Namn: Matthias Diego
Företag: Skyddsrumsgrossisten
Roll: VD och delägare

Matthias tycker att han drog en vinstlott som fick möjligheten att vara med i ”Den första ingenjören”, och råder alla små företag att ta chansen om den kommer.


– Arbetssättet var helt suveränt! Det var bra uppstyrt med bra formuleringar, och det kan absolut appliceras på annat också. Det är inte alltid så lätt att veta vilka beslut man ska fatta, även när det gäller lokalhyra eller nybygge behöver man kunna ställa krav, och då fungerar också det här arbetssättet. I Värmland finns det många små familjeföretag, och man tror att det är lätt att rekrytera, men det är det inte, så jag rekommenderar alla mindre företag att delta i processen om de kan. Jag är jätteglad för att vi fick chansen att vara med, avslutar Matthias.

Matthias Diego är sedan 2018 delägare till Skyddsrumsgrossisten, verksamma i Karlstad, grundat som en del av entreprenörsbolaget Skyddsrumsspecialisten i Stockholm. Innan Matthias tillträdde i företaget hade han arbetat operativt på ett tillverkningsföretag inom rökluckor i nio år, och hade en hel del erfarenhet av ledarskapsfrågor. För att kunna utveckla Skyddsrumsgrossisten insåg Matthias att de behövde rekrytera , och fick hjälp av ”Den första ingenjören”.

Matthias Diego, delägare på Skyddsrumsgrossisten

– Vi behövde anställa en ingenjör, och en person till lagret, men vilka skulle vi rekrytera? Tillsammans med processledaren för ”Den första ingenjören” gick vi igenom processen och gjorde en genomlysning av företaget och fick fram en kravprofil som var klockren. När den var klar använde vi oss av samma stora rekryteringsföretag som den övriga koncernen eftersom vi inte hade tid att genomföra själva rekryteringen internt. Utan förarbetet och genomlysningen hade vi sagt ja till allt som rekryteringsfirman föreslog, men nu kunde vi istället ställa krav. Så här i efterhand kan jag dock se att vi nog skulle ha valt en mindre, lokal rekryteringsfirma istället.

Det kom inte in så många ansökningar som Matthias hade önskat, men bland dem fanns det vå stycken som stack ut, och trots att tanken var att anställa en ingenjör blev det istället två.

– Eftersom vi vill bygga upp verksamheten inför framtiden beslutade vi oss för att anställa båda två, en man och en kvinna som båda är maskiningenjörer. Erik Olsson är 30 år och började i juni i år, och Pia Lestelius är 52 år och började i augusti. De två kompletterar varandra och ger oss en bra spridning i kompetens, erfarenhet och ålder. Det enda som kan oroa mig med att ha två ingenjörer anställda är pay off-effekten, men om vi lyckas är det värt det. Skyddsrumsbranschen har stått mer eller mindre stilla i 30 år och under den tiden har det hänt mycket inom material och teknik. Matthias ser en möjlighet för Skyddsrumsgrossisten att bli en spjutspets inom branschen.

– Vi jobbar med innovation, design, beräkningar och produktutveckling och vill ta fram bättre standardkomponenter åt MSB. Vi vill vara drivande och framåt och utveckla små enkla saker som man gjuter in på ett kostndseffektivt sätt. Branschen är dock större än bara skyddsrum, det kan handla om försvaret eller högriskindustrin. Det finns en stor potential att dra det längre. Vi har leverantörer som tillverkar åt oss, och vår ambition är att hålla tillverkningen så lokal som möjligt, i första hand i Värmland, men även i övriga Sverige.

– Matthias tror att rekryteringen av Erik och Pia kommer att bidra till att nå målen genom att de med sin produkt- och specialistkunskap kan vara mer kreativa inom ramverket för att hitta lösningar på problem.

– De kan skapa mervärde i försäljningen tack vare sin kunskap. Kravprofilen vi hade satt upp stämmer in perfekt på dem, och vi har till och med fått lite extra genom att Pia också har erfarenheter utanför själva ingenjörsområdet, som till exempel certifiering och standardisering, som är viktigt när vi tar fram nya produkter. Det blev också en kvinnlig och en manlig ingenjör, vilket inte var medvetet, men jag vet av erfarenhet att det bidrar till en dynamsik arbetsmiljö.

Att arbeta inom ett mindre företag ser Matthias som en tillgång och menar att de har mycket att erbjuda som större företag inte kan.

– Det är en galet spännande bransch som är under uppgång, och som ingenjör finns det möjlighet att bli specialist och få en nichad kompetens, men samtidigt bredd. Till hösten kommer vi att vara fyra personer vilket innebär att vi har korta beslutsvägar, delaktighet, påverkan och att alla är med i allt. Vi för företaget framåt tillsammans.