Uppföljning av pilotprojektet

Uppföljningen har gjorts 2019. Följande frågeställningar har undersökts:
– Hur har de företag som medverkade i pilotprojektet utvecklats?
– Hur har ingenjörerna bidragit till utveckling och tillväxt i företagen?
– Vill ingenjörer arbeta i mindre företag? Om inte, varför?
– Vill mindre företag rekrytera ingenjörer? Om inte, varför?


Vid projektavslutet våren 2017 hade tio företag rekryterat en ingenjör. Samtliga företag är verksamma inom tillverkningsindustrin och har mellan 10–80 anställda.

Branschvis översikt över företagen som medverkade

Vid uppföljningen 2019 upptäckte vi att ytterligare två företag rekryterat sin första ingenjör och fler företag var på gång.

Utveckling av vinst och antal anställda

Efter två år visar företagen en mycket god vinstutveckling. I alla företag utom ett har vinsten ökat över 30%. Ett företag dubblade sin omsättning och vinst och blev uppköpta efter 1,5 år.

Vinstutveckling* två år efter företagen anställt sin första ingenjör

Nettoomsättningen i de företag som anställt en ingenjör har ökat i genomsnitt med 43% under två år.

Totalt är ökningen 46 personer i nio företag. Vilket ger en genomsnittlig ökning på drygt fem personer per företag.

 

Hur har ingenjörerna bidragit till utveckling och tillväxt i företagen?

Vad har de första ingenjörerna gjort? De har utvecklat och effektiviserat produktionen, produktflöden och produkter. Det har skett i samtliga företag. Men, pilotprojektet har också hittat andra värdeskapande åtgärder;

Ingenjören avlastar vd – så vd kan fokusera på övergripande frågor och att leda företaget
Ingenjörens tekniska kompetens förstärker säljorganisationen, som i sin tur ökar försäljningen och ger nya kunder
Ingenjören anställs som vd och utvecklar företaget framgångsrikt
Ingenjören ser till att företagets affärssystem används och hanteras på rätt sätt
Ingenjören utvecklar kvalitetsarbetet och minskar reklamationer
Ingenjören möjliggör att företaget kan arbeta långsiktigt och ersätter konsulter
Ingenjören är ett internt bollplank och ser till att de anställdas förslag realiseras
Ingenjören förbättrar arbetsrutiner och kommunikationsvägar

Rapport ”Ingenjörers värdeskapande i mindre företag”
Vd:ar och ingenjörer berättar sid. 12–13 >>

Vill ingenjörer arbeta i mindre företag?

Majoriteten, 91% av ingenjörerna vid de mindre företagen trivs mycket bra i sin roll. 

Resultatet från intervjuerna med 40 ingenjörer som arbetar vid stora företag. Ladda ner och läs mer >>

För att kunna komplettera bilden har vi också intervjuat ingenjörer på stora företag. 
2 av 3 ingenjörer kunde tänka sig att byta till ett mindre företag. 

 

65% kan tänka sig att arbeta på ett litet företag

Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter är det främsta skälet när ingenjörerna väljer arbetsgivare. Många vill ha närhet till jobbet pga. familjen. De kan tänka sig att fördubbla sin restid om det är ett tillräckligt intressant jobb. Att veckopendla såg man också som en möjlighet. 

 ingenjor_pratbubbla

Förutom omväxlande arbetsuppgifter vill ingenjörerna:
Inte vara en i mängden, kunna påverka 87%
Få ordning på strukturen i ett litet företag 70%
Mer bredd i arbetsuppgifterna än spetskunskap 67%
Fungera som bollplank 60%
Optioner och delägarskap 53%

Vill företagen anställa ingenjörer?

Vår slutsats är att de företagare som verkligen vill växa, förstår och är villiga, att faktiskt också betala för det som de får – en ingenjör. De hinder som finns ligger till viss del i fastlåsta uppfattningar om värdet i att ha en högre utbildning. Men också mycket okunskap. Det här är dock inget som inte går att förändra, vilket vi upplevde när vi genomförde pilotprojektet.