Hur det började

2005 gjorde Ingenjörerna i Danmark (IDA) en studie om den första akademikern, som sedan gav idén till att göra en liknande studie i Sverige som utfördes av Ramböll. Studien kom att kallas för ”Ramböllrapporten. Bakom studien stod dåvarande CF (idag Sveriges Ingenjörer).

Studien visade att små och medelstora företag som anställer sin första ingenjör utvecklas väsentligt bättre än de företag som inte har ingenjörer. Företagens produktivitet, beräknat som förädlingsvärdet/sysselsatt, ökade i snitt med nästan 300 procent och nettoomsättningen med mer än 500 procent. Dessutom ökade företagen sin bemanning med i genomsnitt ytterligare fem anställda. Mätningarna gjordes under en sexårsperiod och omfattade totalt 170 000 företag.

Läs mer i Ramböllrapporten

Resultatet granskades av Bo Wictorins utredningsbyrå som också såg andra faktorer som är viktiga för en positiv utveckling – en drivande vd/ägare, utbildningsnivån i företaget samt kontakter och länkar till andra företag. Utbildningsnivån påverkar omfattningen av företagets innovativa aktiviteter och genom att ha kontakt med andra företag utvecklas de affärsmässiga relationerna och kunskapsutbytet.

Mot bakgrund av detta tog Sveriges Ingenjörer initiativet till förstudien ”Förstå, attrahera, rekrytera och behålla”, som genomfördes i Jönköpings län av Ingegerd Green, VD för Skärteknikcentrum i Värnamo. Ytterligare en förstudie genomfördes av branschorganisationerna som är verksamma i Jönköpings län.

Är du intresserad av att ta del av förstudierna?
Kontakta projektledaren Annika Jederström
Telefonnummer: 08-613 82 80
E-post: annika.jederstrom@sverigesingenjorer.se