Frågor & svar

Vad kännetecknar en ingenjör?

profil-1 ”Ingenjörer tillför ett annat tänk, de driver, utvecklar och vill framåt. Vi jobbar effektivt även internt och skapar nya strukturer. De flesta har bred kompetens och många blir utmärkta chefer efter hand.”
Björn Allvin – ingenjör på Axxos Industrisystem AB

Ingenjörer är vana vid att arbeta metodiskt och lösa problem. De gör det genom att samla in kunskap och sprida den, förankra förändringar samt vara bollplank. De ser saker ur nya perspektiv och vill utveckla och förändra till det bättre. Det kräver bra strukturer, och om de inte redan finns tar ingenjören ofta på sig rollen att skapa dem. De flesta ingenjörer har bred kompetens och kan jobba i många olika roller, men det finns också de som har spjutspetskompetens inom specifika områden.

Vad kan en ingenjör hjälpa företaget med?

robin_falck ”De senaste åren har jag bedrivit förändringsarbete inom allt från montering och produktion till inköp och försäljning. I allt jag gör tittar jag på hur det kan utveckla företaget ytterligare.”
Robin Falk, ingenjör på TREQUIPMENT AB
profil-2 ”Vi är ofta bra på strukturer, att förbättra resultat samt att förhindra onödiga fel och misstag. För egen del märker jag att jag också bidrar med min arbetslivserfarenhet genom att jag har koll på många saker och är bra på att bygga bra relationer.”
Emma Forsman – ingenjör på ROL Retail Solutions Sweden

Fler exempel från de ingenjörer vi träffat och intervjuat i projektet:

 • Utvecklat en ny nisch genom att köpa in och renovera upp gamla maskiner som sedan säljs
 • Tagit fram nya produkter som ökat försäljningen
 • Infört nya processer som ökar produktiviteten.
 • Vi kommer nu närmare företagsledningen hos kund
 • Utvecklat allt från montering och produktion till inköp och försäljning
 • Ständiga små förbättringar
 • Har utvecklat kvalitetsarbetet mot kunderna
 • Hjälper företaget att arbeta långsiktigt och se helheten
 • Infört nya rutiner, dagliga arbetsledningsmöten, produktionsmöten varje måndag
 • Jag fungerar som bollplank (till alla) på företaget
 • Hjälpt till med investeringar i ny teknik nya maskiner

Vilka typer av företag vänder sig projektet Den första ingenjören till?

I Jönköpings län vänder sig projektet till företag inom tillverkningsindustrin med under 100 anställda, men behoven och erfarenheten av att rekrytera och anställa ingenjörer är självklart olika om företaget har 15, 40 eller 85 anställda. Projektets uppgift är att försöka tillmötesgå företag med dessa olika behov och förutsättningar.De branschorganisationer som medverkar i projektet arbetar med företag verksamma inom plast-, trä-, gjuteri- och skärande bearbetning. Företag utanför dessa områden, men inom tillverkningsindustrin, är också välkomna att delta.

I den ursprungliga undersökningen som gjordes av Ramböll ingick små och medelstora företag med under 100 anställda. Studien som låg till grund för Ramböllrapporten pågick under en sexårsperiod och omfattade 172 368 företag med upp till 100 anställda. 4 000 av dessa företag hade anställt sin första ingenjör.

Vad är viktigt att tänka på som arbetsgivare?

urban_stenevi
Urban Stenevi – vd på Ceos ger följande råd:

 • – Att vara medveten om varför man anställer en ingenjör och vad man vill få ut av det.
 • – Att fundera över vilken typ av ingenjör man behöver.
 • – Att tydligt förmedla företagets mål och strategier.
 • – Att ge ingenjören möjlighet att påverka och utforma sin roll.
 • – Att ta vara på kompetensen och vara öppen för förslag och idéer som kan utveckla företaget.

Christian Brännström, vd på Anebybostäder tycker att;
”Det kan vara svårt att möta ingenjörers vilja att göra sina saker. I ett litet företag måste man vara beredd på att hoppa in överallt, och därför är det viktigt att som arbetsgivare vara tydlig och förklara att man måste vara beredd på att göra tråkiga saker också och utvecklas inom andra områden, även om det ligger utanför de egentliga arbetsuppgifterna.”

Vilka olika typer av ingenjörsutbildningar finns i Sverige?

Gymnasieingenjör – fram till 1992 fyraårigt tekniskt gymnasium. Den är idag återinförd eftersom man sedan 2011 kan komplettera en treårig gymnasieutbildning med en ettårig gymnasieingenjörsutbildning.

YH-utbildning – teknisk branschspecifik utbildning efter gymnasiet. De olika branscherna ansvarar för kvalitet och innehåll. Varierar i längd från ett par månader upp till två år.

Mellaningenjör – titeln för den som läst en tvåårig teknisk högskoleutbildning och som idag är ersatt med en treårig högskoleutbildning.

Högskoleingenjör – en treårig teknisk högskoleutbildning, som är en praktiskt orienterad yrkesutbildning. Som komplement till de tekniska ämnena läser man till exempel muntlig och skriftlig kommunikation, arbetsmiljö, och ekonomi.

Civilingenjör – femårig teknisk högskoleutbildning, som är en yrkesexamen där man förutom de tekniska ämnena läser till exempel industriell ekonomi, projektledning, skriftlig dokumentation, arbetsmiljö, hållbar utveckling och etik.

Hur hittar jag min ingenjör?

Det finns många olika vägar att gå men de vanligaste är via kontakter, Linkedin och rekryteringsfirmor.Så här har ingenjörerna svarat på frågan: Var letar du efter ditt nya jobb?
Läs mer i verktygslådan under Rekrytering & Introduktion

Vad innebär examensarbete?

Ett examensarbete, ”Exjobb”, genomförs som avslutning på utbildningen, och är ett självständigt arbete som i regel utförs för ett företags räkning, oftast med ekonomisk ersättning. Det kan innefatta utveckling av en ny produkt/program/tjänst, effektivisering av en produktionscell, test och analys av en produkt, utveckling av nya logistiklösningar, framtagning av nya affärs- och marknadsföringsplaner etcetera.

Examensarbetets omfattning är ca 3-6 månader beroende på utbildningsnivå. Ett ”Exjobb” kan genomföras av en till tre personer på hel- eller halvtid. Ett genomfört examensarbete kan leda till anställning och underlättar rekryteringsprocessen eftersom man som arbetsgivare redan känner personen.

Hur gör jag om jag vill erbjuda ett examensarbete?

Om man som företagare har en idé/uppgift som man tror kan vara lämplig som examensarbete kan man vända sig till något av landets universitet/högskolor eller till någon av följande branschorganisationer.

Polymercentrum Sverige AB
Tel. 0768-985092
www.polymercentrum.se
Polymercentrum

Skärteknikcentrum Sverige AB
Tel. 0371-16051
www.sktc.se
SKTC-logo

Svenska Gjuteriföreningen
Tel. 036-301200
www.gjuteriforeningen.se
gjuteriforeningen_kontakt

Träcentrum Sverige AB
Tel. 0380-554300
www.tracentrum.se
tracentrum_logo