Workshops med företagare och ingenjörer

Hittills har tre workshops genomförts, drygt 20 företagare och ingenjörer har medverkat i dessa.

Den 23 november 2015 hölls den andra Workshopen kring projektet Den första ingenjören. Deltagarna samlades hos SweraSwecast i Jönköping för att arbeta med olika frågeställningar kring rekrytering av ingenjörer till mindre företag. Gruppernas resultat kommer att ligga till grund för projektets fortsatta arbete.

workshop

Deltagarna bestod av både ingenjörer och företagare verksamma inom de fyra branscherna Gjuteri, Skärteknik, Polymer och Träindustrin.

Workshopen leddes av projektledaren Annika Jederström från Sveriges Ingenjörer, och i blandade grupper arbetade deltagarna med att se över och diskutera tre verktyg som projektet har tagit fram för att hjälpa mindre företag i rekryteringen av ingenjörer. Arbetet med verktygen kommer att fortsätta efter workshopen.

– Kritiska frågor till vd, som hjälper företaget att avgöra om det är berett att ta emot en ingenjör.
De flesta tyckte att det är bra med ”tuffa” frågor som gör att vd måste tänka till, något som i sin tur underlättar arbetet när ingenjören väl är på plats.

Annika Jederström från Sveriges Ingenjörer leder deltagarna i workshopen.


– Hur man beskriver och definierar ingenjörskompetens.
Man kom fram till att det verktyg som projektet tagit fram var bra, även om det är svårt att rama in kompetensen och sätta etiketter, och som ingenjör har man ofta en blandning av olika kompetenser.

– Hur en frågor och svar-funktion på hemsidan kan se ut samt vilka frågor som bör finnas med.
Grupperna var överens om att det är viktigt att frågorna är verklighetsförankrade och ger svar på vanliga frågeställningar bland företag.

Anders Johansson, Börje Dahl, Urban Stenevi och Emma Forsman.

Deltagarna var nöjda med dagen och diskussionerna, och Annika Jederström sammanfattar denna och den föregående workshopen på följande sätt:

”Det har varit oerhört kul och givande med dessa workshops. Deltagarna har varit engagerade, konkreta och kritiska och de har sett saker som vi aldrig skulle kommit på själva.”