Ingenjör – testa dig själv här!

Passar du för att jobba i ett litet företag, kanske som den första ingenjören? Självskattningstestet är baserat på intervjuer med 40 ingenjörer som arbetar som den enda ingenjören i små företag. Resultatet har också bearbetats av företagare i små företag. Testet riktar sig till dig som är högskoleingenjör och civilingenjör.

Ta ställning till vilket du mest lutar åt och svara ja eller nej.

Vi registrerar inga svar utan det är bara du som har tillgång till ditt resultat.

Skriv ut dina svar >>

Resultat

Maxpoäng är 72 poäng. Ju fler poäng du fått ju fler egenskaper har du som ingenjörerna och företagarna lyft fram som nödvändiga. De flesta ingenjörerna som gjort testet ligger mellan 50-60 poäng.

OBSERVERA att detta är ett självskattningstest som visar hur du bedömer och värderar dig själv.
Ta alltid testet med en nypa salt.

Vill diskutera dina resultat? Klicka här så tar vi kontakt med dig >>.

Läs mer om resultatet från intervjuerna med de 40 ingenjörerna som arbetat som ensam ingenjör i ett litet företag >>

Dina sparade svar är underlaget om du vill diskutera och tolka dina resultat. Ingen annan än du och den du pratar med har tillgång till dem.