Är företaget redo att ta emot en ingenjör?

Vi har intervjuat 40 ingenjörer och fått fram en bruttolista med vad som är viktigt för att de ska kunna göra ett bra jobb och trivas i företaget. Samtliga har arbetat i ett litet företag, de flesta som den enda ingenjören.

Ta ställning till frågorna nedan. Dina svar kan du spara ner som pdf om du vill – välj ”skriv ut” längst ner och sedan ”som pdf”. Vi registrerar inga svar, bara du har tillgång till ditt resultat.

1. Ledarskap

Det i särklass viktigaste är möjlighet till utveckling, utmaningar, eget ansvar och möjlighet till att arbeta med flexibla ramar. Detta är främst en ledarskapsfråga.

Ger du som VD:

 • Förtroende?
 • Möjlighet att misslyckas?
 • Stöd/stöttning?
 • Delegerat ansvar?
 • Uppföljning av arbetet?
 • Flexibla arbetstider?
 • Möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap?

Fundera över: (klicka här)>>

 

 


2. Arbetsorganisation

Det näst viktigaste är snabba beslutsvägar och möjligheten till påverkan. Det är mycket beroende av hur arbets- och beslutsorganisationen är utformad.

Hur ser det ut på ditt företag?

 • Är det lätt att genomföra förändringar?
 • Finns det bromsklossar?
 • Finns det en informell beslutsorganisation?
 • Fattar du/VD alla beslut?
 • Tas det initiativ från ”golvet”?
 • Finns påverkansmöjligheter?

Fundera över: Klicka här>>

 

3. Arbetsuppgifter/roll

På tredje plats kommer arbetsuppgifterna eller den roll ingenjören får. Många lyfter fram att det är stimulerande att följa hela tillverkningsprocessen. Andra pekar på fördelen med att kunna gå in i olika roller, tex försäljning, produktion, marknadsföring, kundkontakter. Många ingenjörer vill gärna arbeta i projekt/vara projektledare. En krydda är också om företaget har verksamhet i andra länder.

 • Finns möjlighet, vana och kunskap av arbete i projektform?
 • Har ni/eller planerar ni verksamhet i andra länder?
 • Finns det en flexibilitet att kunna ta olika roller i ditt företags organisation?

Fundera över: Klicka här >>

 


4. Ersättning

Lön och förmåner är inte de främsta skälen till att byta jobb till ett mindre företag. Det är viktigare att få arbeta med det man brinner för, men lönen måste ligga i nivå eller något över motsvarande arbete i ett annat företag.

 • Finns det några förmåner utöver lön?
 • Möjlighet till bonus?
 • Kan du ge ingenjören en bra löneutveckling?
 • Kan du betala en marknadsmässig lön?

Fundera över: Klicka här >>

 


5.
Förändringsvilja & gemenskap

Möjligheterna att bolla idéer med arbetskamrater är viktigt. Liksom att kunna utbyta idéer med personer utanför företaget.

 • Finns det tid och vilja för diskussioner?
 • Finns möjlighet att ingå i ingenjörsnätverk på arbetstid?
 • Finns möjlighet att ingå i branschnätverk?

Fundera över: Klicka här >>

När du är klar summerar du hur många Ja- respektive Nej-svar du fått. Ju fler Ja desto bättre är företaget rustat att ta emot en ingenjör. ”Fundera över” frågorna är mer för din egen reflektion.

ANTAL JA
ANTAL NEJ

 

Vill du diskutera dina resultat? Ta kontakt med processledaren för din bransch eller projektledaren. Klicka här >>


Skriv ut dina svar