Planera introduktionen i god tid

För att ingenjören snabbt ska komma in i arbetet är det viktigt med en bra och relevant introduktion. Hur länge den ska pågå och vad den ska innehålla beror dels på vad arbetsuppgifterna innebär, dels på ingenjörens tidigare erfarenheter. Om företaget har introduktionsmaterial redan idag för nyanställda ska ni naturligtvis utgå från dem.

Tips! Checklista för Introduktion – de viktigaste punkterna
Ladda ner checklistan i excel här >>

För att lära känna övriga medarbetare och förstå hur företaget fungerar är det en fördel att gå runt och ”praktisera” på olika delar av företaget. Många ingenjörer anser att det framför allt är viktigt att också gå in och arbeta i produktionen under introduktionen.

Anteckna:
• Vad har ni för introduktionsmaterial idag?

• Vem gör introduktionsplanen?

Vilka avdelningar/områden i företaget ska ingenjören gå runt och praktisera på?

Det är lika viktigt att vd själv är närvarande i början och själv presenterar ingenjören för de andra medarbetarna på företaget samt berättar vilken roll och vilka uppgifter ingenjören ska ha.
• Vem ansvarar för introduktionen?

• Hur mycket tid och engagemang är du beredd att avsätta för att introducera ingenjören?